Trang chủ > [Sự kiện]

Nạp Đơn Tuần 14

31-10-2020

Với những mốc thưởng tương ứng của từng mốc nạp được tích lũy. Quý Đạo Hữu chỉ cần tích nạp đủ mốc theo từng đợt sẽ được nhận quà và tận hưởng những điều bất ngờ đến từ Tình Kiếp Tam Sinh.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 05h00 ngày 93 mở máy chủ.
  • Kết thúc: 04h59 ngày 97 mở máy chủ.

Nội Dung

  • Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

           + Tích lũy nạp Vàng đủ 1500 Vàng.

           + Tích lũy nạp Vàng đủ 3000 Vàng.

Phần Thưởng

Note Tích Lũy Nạp Vàng Trong Ngày Đạt Vật phẩm Số lượng
Đợt 1 1500 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 50
Đá Tẩy Luyện 50
Kim Ấn 50
Túi Xu ( Siêu Cấp) 1
Kinh nghiệm Bát Quái 5
3000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 100
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Túi Xu ( Lớn) 1
Khuôn Đúc Trang Bị 5
Đợt 2 1500 Nhân Sâm 1000 Năm 20
Đá Tẩy Luyện 50
Mộc Ấn 50
Túi Xu ( Siêu Cấp) 1
Kinh nghiệm Bát Quái 5
3000 Nhân Sâm 1000 Năm 10
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Túi Xu ( Lớn) 1
Khuôn Đúc Trang Bị 5
Đợt 3 1500 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Đá Tẩy Luyện 50
Thủy Ấn 50
Túi Xu ( Siêu Cấp) 1
Kinh nghiệm Bát Quái 5
3000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 100
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Túi Xu ( Lớn) 1
Khuôn Đúc Trang Bị 5
Đợt 4 1500 Lông Vũ Bảy Màu 50
Đá Tẩy Luyện 50
Hỏa Ấn 50
Túi Xu ( Siêu Cấp) 1
Kinh nghiệm Bát Quái 5
3000 Lông Vũ Bảy Màu 100
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Túi Xu ( Lớn) 1
Khuôn Đúc Trang Bị 5
Đợt 5 1500 Túi Bảo Thạch - 4 1
Đá Tẩy Luyện 50
Thổ Ấn 50
Túi Xu ( Siêu Cấp) 1
Kinh nghiệm Bát Quái 5
3000 Túi Bảo Thạch - 5 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Túi Xu ( Lớn) 1
Khuôn Đúc Trang Bị 5

Chúc Quý Đạo Hữu có những giây phút thoải mái và vui vẻ khi tham gia Tình Kiếp Tam Sinh.

--- Tam Sinh kính bút ---

TÌNH KIẾP TAM SINH

Tuyệt Tác Nhân Duyên