Trang chủ > [Tính năng]

Đồng Hành

02-09-2020

Hệ thống Đồng Hành sẽ giúp gia tăng sức mạnh để hợp lực cùng nhau xoay chuyển càn khôn. Quý Đạo Hữu hãy chuẩn bị sẵn sàng đến với tính năng nâng cấp Đồng Hành của Tình Kiếp Tam Sinh để sớm ngày triển lộ tài năng, nhất thống tam giới qua các thuộc tính hỗ trợ quý giá.

Điều kiện

  • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 25

Nội dung

  • Trong giai diện chính, Quý Đạo Hữu nhấp chọn biểu tượng Đồng Hành. Tại giao diện tính năng Đồng Hành gồm có: Thăng cấp - Tiến Bậc - Ảo Hóa

Thăng cấp

  • Đẳng cấp của Đồng Hành càng cao thì chỉ số nhân vật càng cao. Quý Đạo Hữu có thể dùng vật phẩm: Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan để tiến hành thăng cấp cho Đồng Hành

Lưu ý
  • Đẳng cấp của Đồng Hành không được vượt quá đẳng cấp của nhân vật

Tiến bậc

  • Hiện tại, Hệ thống Đồng Hành có tất cả 15 Đồng Hành thông qua Tiến Bậc Hiệp Khách để nhận được.
  • Đồng Hành có Bậc càng cao thì số lượng kỹ năng càng nhiều và sát thương càng cao. Ngoài ra, Bậc Đồng Hành cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ số nhân vật.

Ảo Hóa

  • Ngoài những Đồng Hành nhận được thông qua Tiến bậc, thì Ảo Hóa cũng mang lại cho Quý Đạo Hữu những Đồng Hành rất lạ mắt mà không kiếm phần hùng mạnh.

Các vật phẩm liên quan

STT Tên vật phẩm Hình ảnh Công dụng Nguồn gốc
1 Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan - I Tăng EXP cho Đồng Hành Phụ bản Man Hoang Bí Cảnh
2 Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan - II Tăng EXP cho Đồng Hành Phụ bản Man Hoang Bí Cảnh
3 Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan - III Tăng EXP cho Đồng Hành Phụ bản Man Hoang Bí Cảnh
4 Đồng Hành Tiến Bậc Đan Tăng Bậc cho Đồng Hành Phụ bản Man Hoang Bí Cảnh
5 Thẻ Đồng Hành Kích hoạt Đồng Hành Chiến Trường Thượng Giới - Đoạt Bảo - Ma Giới...

Chúc Quý Đạo Hữu có những giây phút thoải mái và vui vẻ khi tham gia Tình Kiếp Tam Sinh

--- Tam Sinh kính bút ---

TÌNH KIẾP TAM SINH

Tuyệt Tác Nhân Duyên