Trang chủ > [Tính năng]

Tính Năng Hóa Thần

03-09-2020

Hệ thống Hóa Thần là một trong những hệ thống hấp dẫn nhất - Đặc sắc nhất trong Tình Kiếp Tam Sinh. Khi tham gia, nhân vật sẽ được "Hóa Thần" thành các nhân vật mà mình mong muốn. Tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho các Quý Đạo Hữu trải nghiệm một thế giới tiên hiệp đầy sắc màu của Tình Kiếp Tam Sinh. 


Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: Đẳng cấp 300
 • Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến

Nội dung

 • Mỗi nhân vật sẽ sử dụng được 1 biến thân Hóa Thần. Sau khi tích đủ Nộ Khí trong lúc chiến đấu có thể Hóa Thần để sử dụng bộ chiêu thức và ngoại hình tương ứng của Hóa Thần đó.
 • Hóa Thần sẽ có bậc B < A < S < SS < SSR. Càng cao thì càng mạnh. Muốn sở hữu cần Nguyên Thần hoặc sưu tập Mảnh Nguyên Thần để kích hoạt.
 • Sau khi Kích Hoạt Hóa Thần có thể Tăng Cấp, Tăng Skill, Tăng Sao, Tăng Phẩm của Hóa Thần đó. Khi tăng sẽ tăng chỉ số thuộc tính của Hóa Thần. Sử dụng Hóa Thần nào thì chỉ số và bị động của Hóa Thần đó sẽ tác dụng thẳng vào nhân vật chính.
Lưu ý
 •  Chỉ có 1 Hóa Thần xuất chiến.
 • Khi Hóa Thần thì Ẩn Cánh, Ẩn Tọa Kỵ (Không cho cưỡi tọa kỵ), không được sử dụng Khinh Công (Ẩn skill khinh công).
 • Hóa Thần chỉ được kích hoạt khi đủ điểm Nộ Khí.
 • Điểm Nộ Khí được tích tự dựa trên sát thương của nhân vật gây ra
 • Trạng thái Hóa Thần được duy trì trong 60 giây.

Tăng Cấp Của Hóa Thần

 • Mỗi Hóa Thần sẽ có đẳng cấp riêng, mặc định ban đầu là đẳng cấp 1. Sử dụng Linh Chi để tăng đẳng cấp Hóa Thần.
 • Cấp Hóa Thần phụ thuộc vào Sao của Hóa Thần đó. Số Sao càng lớn thì giới hạn đẳng cấp càng cao.
Lưu ý
 • Cấp Hóa Thần không được cao hơn cấp nhân vật.

Kỹ Năng Của Hóa Thần

 • Số lượng kỹ năng của Hóa Thần phụ thuộc vào phẩm chất của Hóa Thần. Phẩm chất càng cao số lượng kỹ năng càng nhiều. Tối đa có 4 kỹ năng.
 • Cách tăng kỹ năng tương tự như nhân vật chính.

Tăng Sao Của Hóa Thần

 • Nhân vật đạt cấp 340 có thể tiến hành tăng Sao Hóa Thần.
 • Mỗi Hóa Thần sẽ có số Sao riêng. Tối đa là 6 Sao.
 • Mỗi Sao chia làm 10 đẳng cấp nhỏ. Dùng nguyên liệu là Mảnh Nguyên Thần và Đá Đột Phá để tăng.
 • Tăng sao sẽ tăng 4 chỉ số cơ bản của Hóa Thần.
 • Tùy vào đẳng cấp Hóa Thần mà có điểm sao bắt đầu khác nhau.
Ví dụ
 • Thấp nhất Rank C sẽ xuất phát từ 1 Sao.
 • Cao nhất Rank SS sẽ xuất phát từ 3 Sao.
 • Tăng Sao ngoài gia tăng chỉ số còn tăng thêm giới hạn cấp cao nhất của Hóa Thần đó.

Tăng Phẩm Của Hóa Thần

 • Nhân vật đạt cấp 365 có thể tiến hành tăng Phẩm Hóa Thần.
 • Toàn bộ các Hóa Thần khi kích hoạt sẽ ở phẩm Trắng.
 • Có 7 phẩm: Trắng, Lục, Lam, Tím, Vàng, Cam, Đỏ.
 • Có thể sử dụng nguyên liệu khác nhau để tăng phẩm Hóa Thần.
 • Tăng Phẩm sẽ tăng 4 chỉ số cơ bản của Hóa Thần.
 • Tăng Phẩm ngoài gia tăng chỉ số còn kích hoạt thêm các skill bị động của Hóa Thần.

Chúc Quý Đạo Hữu có những giây phút thoải mái và vui vẻ khi tham gia Tình Kiếp Tam Sinh.

--- Tam Sinh kính bút ---

TÌNH KIẾP TAM SINH

Tuyệt Tác Nhân Duyên