Trang chủ > [Tính năng]

Tính Năng Linh Thú

02-09-2020

Linh Thú trong Tình Kiếp Tam Sinh là tập hợp những linh thú siêu dễ thương, có thể giúp trợ chiến cũng như trò chuyện cùng Đạo Hữu trong hành trình ngao du thế giới Tình Kiếp Tam Sinh đầy kỳ ảo.

Điều kiện

 • Đẳng cấp yêu cầu: Đẳng cấp 220

Sở hữu Linh Thú

 • Vật phẩm cần sử dụng: DÂY THANH TI, nguồn gốc: Trân Các – Tiệm Tạp Hóa.
 • Mỗi lượt bắt yêu cầu 1 Dây Thanh Ti. Thực hiện xong thao tác, dù có bắt thành công hay không, vẫn sẽ trừ đi 1 Dây Thanh Ti
 • Địa điểm xuất hiện Linh Thú: Thanh Hoa Đảo – Một số bản đồ dã ngoại.
 • Trong thời gian chờ thực hiện thao tác, người chơi bị gây sát thương sẽ hủy tiến độ.

Danh sách linh thú

STT

Tên Linh Thú

Đẳng cấp

1

Hoa Tiên Tử

Thường

2

Nấm Lùn

Thường

3

Tiểu Tinh Linh

Thường

4

Sóc Lá Sen

Thường

5

Tiểu Bối Bối

Thường

6

Bánh Ú Nhỏ

Thường

7

Thỏ Trinh Sát

Thường

8

Mèo Lịch Lãm

Thường

9

Chuột Tinh Nghịch

Thường

10

Gấu Trúc Nhỏ

Thường

11

Cự Linh Thú

Thường

12

Gấu Hộ Vệ

Thường

13

Dã Trư

Hiếm

14

Linh Hầu

Hiếm

15

Tiểu Linh Miêu

Hiếm

16

Tử Thủy Mẫu

Hiếm

17

Lam Linh Ngư

Hiếm

18

Tử Nguyệt Thố

Hiếm

19

Phi Tiên Báo

Hiếm

20

Bạch Linh Chu

Hiếm

21

Tử Linh Điêu

Hiếm

Đặc Tính Của Linh Thú

 • Hình thức: Linh Thú mỗi loại sẽ có 1 hình thức khác nhau như Công, Thủ, Cân Bằng, Chí Mạng,…
 • Đẳng cấp: Linh Thú được chia làm 3 đẳng cấp Thường  → Hiếm  → Thần Thú. Đẳng cấp này thể hiện độ mạnh và độ hiếm của linh thú.
 • Cấp độ mang theo: Cấp độ của nhân vật được yêu cầu để mang theo linh thú.
 • Trưởng thành: Cho biết độ trưởng thành của Linh thú sẽ thuần về chỉ số cơ bản nào.
 • Loại hình linh thú: có 3 loại hình cơ bản sau:
  • Bảo Bảo: Linh thú bắt được từ map luôn là Bảo Bảo, có thể sinh sản, tăng cấp trưởng thành sẽ cho ra Linh thú Đời 2.
  • Đời 2: Thừa hưởng cấp trưởng thành và cấp Sao dựa trên Bảo Bảo được dùng để sinh sản, có thể tăng Ngộ tính.
  • Thần Thú: Linh thú có đẳng cấp Thần Thú, không cần sinh sản, có thể tiến hành thức tỉnh Thần Thú, tăng cực nhiều lực chiến.
 • Chỉ số cơ bản của Linh thú:

Chỉ số 

Nội dung

Thể Chất

Giá trị thể chất sẽ được tạo ra ngẫu nhiên khi bắt được.

Sức Mạnh

Thân Pháp 

Linh Hoạt

 • Các chỉ số này sẽ tăng trưởng khi: Linh Thú được tăng cấp, tăng Ngộ tính, tăng Trưởng thành và tăng Sao.
 • Mỗi nhân vật được mang theo tối đa 1 Linh thú.
 • Chỉ số của Linh thú được mang theo sẽ cộng trực tiếp vào chỉ số nhân vật chính:

STT

Điểm

Tác dụng

1

Thể Chất

1 điểm Thể Chất tăng 60 điểm Sinh Lực và 1 điểm Phòng Ngự.

2

Sức Mạnh

1 điểm Sức Mạnh tăng 4 điểm Sát Thương và 10 điểm Bạo Kích .

3

Thân Pháp

1 điểm Thân Pháp tăng 8 điểm Chính Xác và 9 điểm Tất Sát.

4

Linh Hoạt

1 điểm Linh Hoạt tăng 7 điểm Né Tránh, 8 điểm Kháng Bạo và 7 điểm Đỡ Đòn.

Tăng cấp Linh Thú

 • Linh thú được mang theo sẽ nhận kinh nghiệm khi nhân vật tiêu diệt quái hoặc dùng Kinh Nghiệm Linh Thú từ túi đồ.
 • Cấp độ Linh thú không thể cao hơn cấp độ của nhân vật.
 • Mỗi lần tăng cấp độ của Linh Thú sẽ tăng thêm chỉ số thuộc tính cộng thêm.

Độ trưởng thành của Linh Thú

 • Mỗi loại Linh Thú sẽ có 5 cấp độ Trưởng thành: Thông Thường → Ưu Tú → Kiệt Xuất → Trác Tuyệt → Toàn Mỹ.
 • Khi tăng độ trưởng thành sẽ tăng thêm thuộc tính cho Linh Thú, chỉ Linh Thú là Bảo Bảo mới có thể nâng trưởng thành.
 • Khi độ trường thành có cấp bậc càng cao thì tăng thêm khả năng nhận được Linh Thú Đời 2 có số Sao cao hơn.
 • Vật phẩm Cỏ Bồ Đề được bán tại Trân Các  Tim Cường Hóa.
 • Khi tăng độ trưởng thành có tỉ lệ thành công để nâng lên cấp kế tiếp.

Ngộ tính của Linh Thú

 • Tăng ngộ tính cho Linh Thú sẽ tăng thêm thuộc tính cho Linh Thú, chỉ Linh Thú là Đời 2, Thần Thú mới có thể nâng Ngộ tính.
 • Vật phẩm Căn Cốt Đan được bán tại Trân Các  Tim Cường Hóa.
 • Có tỉ lệ thành công để nâng lên cấp kế tiếp, thất bại sẽ giảm về cấp ngộ tính tương ứng.

Sao của Linh Thú

 • Linh Thú sẽ có 10 cấp độ sao, tương ứng từ 0 → 9.
 • Bảo Bảo là 0 sao.
 • Dựa vào độ trưởng thành của 2 Bảo Bảo được dùng để sinh sản mà quyết định được số sao mà Đời 2 nhận được.

Hình thức sinh sản

 • Đối thoại với NPC Lão Ngô sẽ xuất hiện thông báo → click chọn Sinh sản Linh Thú → xuất hiện cửa sổ giao diện Sinh Sản Linh Thú.
 • Tiến hành sinh sản bằng cách dùng 2 Linh Thú Bảo Bảo cùng loại để sinh sản. Sau khi sinh sản, 2 Linh Thú sẽ mất, người chơi nhận được 2 lần nhận trứng.

Quy tắc sản sinh Linh Thú đời 2 

 • 2 Linh thú Bảo Bảo phải cùng loại với nhau.
 • Dựa trên độ trưởng thành của 2 Linh thú, Linh thú được sinh sẽ có cấp trưởng thành bằng trung bình của bố mẹ.
 • Ngoài ra, Linh Thú được sinh sẽ có cấp sao trong khoảng quy định dựa trên độ trưởng thành của bố mẹ.
 • Nếu 2 Linh Thú được sinh sản có cùng độ trưởng thành là Toàn Mỹ, nhưng không sinh sản ra được Linh Thú 7 sao trở lên sẽ nhận ngẫu nhiên điểm may mắn từ 30 - 40 điểm. Điểm may mắn không bị reset khi sang ngày mới.
 • Mỗi Linh thú có điểm giới hạn may mắn, nếu lần sinh sản của 2 Linh Thú có cùng độ trưởng thành là Toàn Mỹ và điểm may mắn > điểm giới hạn thì chắc chắn lần đó sẽ nhận được Linh thú 7 sao trở lên.
 • Nếu 1 Linh thú đã học kỹ năng khi tiến hành sinh sản ra Đời 2 thì các kỹ năng đó bị mất đi. 

Kỹ năng của Linh Thú

 • Linh thú bất kỳ đều có thể học, tăng cấp kỹ năng, kỹ năng học không thể trùng nhau.
 • Kỹ năng đã học có thể Quên để học sang kỹ năng khác, khi kích chọn Quên thì kỹ năng đó sẽ bị mất đi.
 • Ô kỹ năng bị động phụ thuộc vào cấp Ngộ tính của Linh Thú.
 • Khi Linh thú học đủ số lượng kỹ năng, đủ cấp độ, Linh thú khi mang theo sẽ tăng thêm chỉ số thuộc tính cho nhân vật:

Vị trí ô skill

Cấp ngộ tính

1

0

2

0

3

0

4

0

5

4

6

7

7

10

8

15

 • Mỗi mốc kỹ năng sẽ yêu cầu số lượng kỹ năng học và cấp tối thiểu của mỗi kỹ năng.
 • Khi đạt đủ yêu cầu sẽ kích hoạt các thuộc tính cộng thêm.
 • Chỉ Linh thú mang theo mới cộng cho nhân vật chính.

Kế thừa Linh Thú

 • Khi người chơi đạt cấp độ 280 sẽ kích hoạt tính năng Kế thừa
 • Các Linh thú Đời 2 trở lên có thể kế thừa toàn bộ các tính năng bồi dưỡng như: Cấp Ngộ tính và Kỹ năng của Linh thú.
 • Linh thú sau khi kế thừa sẽ mất đi, Linh thú được kế thừa sẽ nhận toàn bộ cấp ngộ tính, các kỹ năng đã tăng của Linh thú đó.
 • Tùy theo cấp ngộ tính, kỹ năng, cấp độ đã tăng mà yêu cầu Kế Thừa Đan với số lượng tương ứng.
 •  Kế Thừa Đan = Cấp Ngộ Tính + Tổng cấp độ kỹ năng
 • Nguyên liệu: Kế Thừa Đan được bán ở Trân Các → Tiệm Cường Hóa.
Ví dụ:
 • Linh thú A có cấp ngộ tính là 8, học được 2 kỹ năng lần lượt là cấp độ 2 và cấp độ 5
 • ⇒ Kế Thừa Đan = 8 + (2 + 5), và Linh Thú A sẽ bị mất đi.

Linh Thú mang theo

 • Linh thú được mang theo sẽ đi theo, tăng thêm chỉ số cho nhân vật chính.
 • Linh thú có thể tăng cho nhân vật kỹ năng chủ động hoặc bị động buff cho nhân vật chính hoặc debuff lên kẻ địch (phụ thuộc vào skill trên nhân vật).
 • Tất cả kinh nghiệm khi tiêu diệt quái, Linh thú mang theo cũng sẽ được hưởng 100% từ nguồn đó.

 

Chúc Quý Đạo Hữu có những giây phút thoải mái và vui vẻ khi tham gia Tình Kiếp Tam Sinh.

--- Tam Sinh kính bút ---

TÌNH KIẾP TAM SINH

Tuyệt Tác Nhân Duyên